תייג את עצמך

מוזמנים "לתייג" את עצמכם ולמצוא איפה אתם ביחס לשאר אזרחי המדינה
בסוגיות המרכזיות שעל הפרק בדמוקרטיה הישראלית